להלן צילומי הרישיון והתעודות:

  • רישיון הדברה
  • חבר בארגון המדבירים בישראל
  • תעודת עזרה ראשונה
  • אישור משרד הבריאות
  • יום עיון בנושא בטחון ילדים
  • השתלמות בהדברת פרעושים וקרציות


רישיון הדברה מס 1937
חבר בארגון מדבירי מזיקים בישראל
בר הדברה - מגיש עזרה ראשונה
אישור משרד הבריאות
יום עיון למדבירים בנושא בטחון ילדים
השתלמות בהדברת פרעושים וקרציות